• Szanowni Państwo

  Witam serdecznie na mojej stronie, mam nadzieję że uzyskają Państwo wszystkie potrzebne informacje. W przypadku pytań proszę o kontakt.

O mnie

lipiec 1982

lipiec 1982

„Miej odwagę popełniać błędy.

Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia,

którymi posługuje się Bóg,

by wskazać nam właściwą drogę.”

Paulo Coelho

Mam wrażenie, że wszystko co mnie spotyka ma sens. Zarówno pozytywne jak i negatywne sytuacje, które spotkały mnie w moim życiu naprowadziły mnie na właściwą drogę. Sam szukałem swoich ścieżek i choć czasem popełniam błędy to wiem, że zmierzam we właściwym kierunku.

„Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi.”

Konfucjusz

chrzciny 1981

chrzciny 1981

Urodziłem się 2 kwietnia 1981 r. na Mokotowie. Niemalże całe moje życie jest związane z Mokotowem, począwszy od przedszkola do którego chodziłem na mokotowskim Wyględowie a kończąc na dniu dzisiejszym gdzie jestem Radnym Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego mieszczącą się na ul. Spartańskiej 4. Bardzo miło wspominam ten okres, zwłaszcza czas spędzany ze znajomymi na wyględowskich osiedlach. Już zanim poszedłem do szkoły średniej wiedziałem, że kocham Mokotów, ta miłość pozostała po dziś dzień. Mimo, że przez krótki okres czasu mieszkałem na Ursynowie z wielką radością powróciłem w moje ukochane miejsce.

„Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy.”

Ks. Piotr Skarga

maj_1987

maj 1987

Maturę zdałem w LO im. Emiliana Konopczyńskiego. Skończyłem klasę o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym. W trakcie nauki w szkole średniej, jeszcze zanim obroniłem maturę, pomagałem mojej mamie w pracy, można więc powiedzieć , ze życie zawodowe zacząłem bardzo wcześnie, gdyż już w 1999 r. pracowałem jako fryzjer. Była to moja pierwsza praca, choć już w 2000 r. zaraz po rozpoczęciu studiów zacząłem pracować w nieistniejącej już firmie – Publiczny Dostęp do Internetu. Pracę magisterską obroniłem w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecna Akademia Finansów) na kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Europeistyka. Tematem mojej pracy był E-bizbes w Polsce i na Świecie. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Warszawskim na Studiach Podyplomowych z zakresu Public Relations, Z wolnej stopy, również na Uniwersytecie Warszawskim, staram się o uzyskanie tytułu doktora z zakresu marketingu on-line. Prace nad doktoratem niestety jeszcze trochę potrwają.

„Człowiek, który zaczął dostrzegać swe wady,

wie już, jaką ma wybrać drogę.”

Mikołaj Gogol

maj 1988

maj 1988

Jak już wspomniałem wcześniej, doświadczenie zawodowe rozpocząłem jeszcze zanim zdałem maturę. Na studiach rozpocząłem pracę we wspomnianym wcześniej Publicznym Dostępie do Internetu, gdzie rozwijałem swoje umiejętności w sztuce negocjacji i budowania długotrwałych relacji z klientami. W trakcie trwania studiów współprowadziłem działalność gospodarczą, nauczyło mnie to zarządzania zarówno ludźmi jak i firmą. Dzięki tym doświadczeniom zaraz po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę w Grupie Biznesu Calmein gdzie współprowadziłem projekty związane z organizowaniem imprez plenerowych takich jak: Dni Ursynowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Święto Policji czy Ursynowski Dzień Książki. Ostatnią firmą w której pracowałem to WiedzaNet, która zajmuje się szkoleniami przez Internet, czyli tzw. E-learningiem. Praca ta poszerzyła i rozwinęła moje umiejętności, które nabyłem w trakcie mojej drogi zawodowej.

„Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń,

jest tylko zupełnie inne.”

William Shakespeare

dyplom magistra

dyplom magistra

Od 2000 r. jestem członkiem Polskiej Korporacji Akademickiej, gdzie w roku 2003 byłem wiceprezesem. Pierwsze polskie Korporacje Akademickie powstawały na niemieckojęzycznych uniwersytetach pruskich i bałtyckich. Celem ich zakładania była integracja środowisk polskich i zapewnienie członkom reprezentacji w stosunku do władz uniwersytetów, na których w owym czasie konwent prezesów lokalnych korporacji spełniał funkcje dzisiejszych samorządów i parlamentów studenckich. Na polskich uczelniach korporacje pojawiły się po I wojnie światowej. Polskie korporacje akademickie są organizacjami studentów i absolwentów szkół wyższych. Polska Korporacja Akademicka Respublica, której jestem członkiem, powstała w 1922 r.

W 2007 r. byłem członkiem założycielem Mokotowskiego Forum Społecznego, stowarzyszenia, którego zadaniem jest praca na rzecz Mokotowa. Na spotkaniu założycielskim zostałem wybrany do zarządu stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje między innymi następujące cele i zadania:

 1. Kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji tradycji narodowej, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i patriotycznej oraz pielęgnowanie polskości,
 2. Popularyzowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 3. Wypowiadanie się w sprawach dotyczących działalności biur i rad m.st. Warszawy,
 4. Wypowiadanie się w kwestiach ważnych społecznie,
 5. Współorganizowanie uroczystości patriotycznych i  obchodów upamiętniających miejsca walki męczeństwa Narodu Polskiego,
 6. Podejmowanie działań tam, gdzie istnieje potrzeba silnego wsparcia i wyrażenia wspólnego stanowiska,
 7. Obrona uzasadnionych interesów grup, wspólnot i środowisk lokalnych wobec władz samorządowych i innych podmiotów publicznych,
 8. Działania na rzecz ochrony środowiska,
 9. Działania w zakresie kultury, sportu i oświaty,
 10. Krzewienie wiedzy o historii Warszawy,
 11. Współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju samorządowości,
 12. Współtworzenie wizji i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzielnicy Mokotów,
 13. Szerzenie wiedzy i utrwalanie pamięci o Mokotowie,
 14. Działanie na rzecz poprawy warunków bytowania i podnoszenia poziomu życia mieszkańców,
 15. Występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego.

„Anioł nigdy nie upada.

Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie.

Człowiek upada i powstaje.”

Fiodor Dostojewski

W październiku 2006 r. zostałem wybrany Państwa głosami do Rady Dzielnicy Mokotów, gdzie pełnie następujące funkcje:

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – Wiceprzewodniczący

Komisja Budżetu i Finansów – członek zwyczajny

Komisja Rewizyjna – wiceprzewodniczący

Wyniki głosowania w dn. 12.11.2006 r.
Kandydat Górski Patryk
Wiek 25
Miejsce zamieszkania i poparcie Warszawa
Okręg wyborczy nr 2
Liczba głosów oddanych na kandydata 1585
% głosów ważnych oddanych na kandydata 8,59%
Liczba głosów oddanych na listę 5407
% głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę 29,31%
Mandat Tak

Więcej informacji można znaleźć w archiwum Państwowej Komisji Wyborczej

„Człowiek może postąpić dziesięć razy źle,

potem raz dobrze i ludzie z powrotem przyjmują go do swoich serc.

Ale jeśli postąpi odwrotnie:

dziesięć razy dobrze, a potem raz źle,

nikt już więcej mu nie zaufa.”

Jonathan Carroll

%d blogerów lubi to: